II. A kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenység ráfordításainak és eredményeinek mérése.

Ezt a tevékenységet szolgálta az OECD kézikönyveinek (Frascati Kézikönyv család) magyarra fordítása, illetve ismertetése, az intézetben készült módszertani tanulmányok, továbbá az OECD módszertani ajánlásai szerint készülő innovációs és K+F felmérések.

II. 1. Hagyományos K+F mutatószámok hazai alkalmazásának segítése:

  • Tudományos és technológiai mutatószámok szerepe, helyzete (Kijev, 2005.)
  • A hazánkhoz hasonló méretű gazdaságok K+F ráfordításainak struktúrája, az állami szerepvállalás vizsgálata, következtetések a Nemzeti Fejlesztési Tervhez
  • A magyar gazdaság helyzete és továbbfejlődési lehetőségei egyes OECD tagországok mutatóinak tükrében
  • European Network of Indicator Producers

II. 2. Új mérési eljárások kikísérletezésének programja:

II. 2. 1. Mikro-adatbázisok alapján történő összehasonlítási kísérletek a felsőoktatás tevékenységének teljesítmény-mérésére

  • Az európai egyetemek megfigyelési rendszere (Observatory of the European University)
  • A közfinanszírozású kutatások teljesítményét mérő fejlett kvantitatív módszerek (Advanced quantitative methods for the evaluation of the performance of public sector research)
  • Az egyetemi jövedelmek összetétele változásának hatása a kutatásra, innovációra (Changes in University Incomes: Their Impact on University-based Research and Innovation)

II. 2. 2. A tudomány-technológiai humán erőforrás szektorok és országok, térségek közötti mobilitásának mérése

  • A humán erőforrás-politikák rendszere (Policies of human resources for R&D)
  • A kutatói életpálya vizsgálatát elősegítő információk rendszerezése, előállítása (Collection and analysis of existing data on researchers careers and implementation of new data collection activities)

II. 2. 3. A kutatás-fejlesztési tevékenység nemzetköziesedésének mérése

  • Magasan képzett szakemberek beáramlása, mint a külföldi közvetlen tőkebefektetések "mellékhatása"