Sajtótájékoztató

Pénzügykutató Zrt.
1023 Budapest, Felhévízi u. 24.

 

Sajtótájékoztató
2015. szeptember 28. hétfő 10.30
 
Kedvező konjunktúrában lanyhuló növekedés
A MAGYAR GAZDASÁG HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI (2015-2016)

1. VILÁGGAZDASÁGI KERETFELTÉTELEK

2015-ben az előzetes prognózisoknál gyengébben alakul a világgazdaság teljesítménye. Az előző évitől kissé elmaradó globális növekedést elsősorban a világgazdaság korábbi motorját jelentő feltörekvő országok lassulása okozza. Kínában várhatóan 7 százalék alá csökken a GDP dinamikája, Brazília és Oroszország pedig recesszióba süllyed. A világgazdaság motorja az egészséges szerkezetben növekvő Egyesült Államok, bár gazdaságának teljesítménye (2,5 százalék körüli GDP-gyarapodás) elmarad a várakozásoktól. Európa a görög válság kiéleződése és az elhúzódó válságkezelés ellenére mintha magára találna: várakozásunk szerint az eurózónában közel megduplázódik a növekedési ütem, s éves szinten elérheti az 1,5 százalékot. Legfőbb piacunkon, Németországban 1,6 százalékkal nőhet a gazdaság teljesítménye. A munkaerő-piaci problémák Európában némileg enyhülnek, bár néhány perifériaországban (Görögország, Spanyolország) és elsősorban a fiatalok körében továbbra is jelentősek a feszültségek. Az Egyesült Államokban a munkanélküliségi ráta folyamatos csökkenés után rekord alacsony szintre, 5 százalék közelébe esik. A világgazdaságban inflációs nyomás nincs, Európában inkább a defláció okoz problémát. Az olajárak várhatóan közel 40 százalékkal zuhannak.
2016-ban a globális növekedés üteme 3,3 százalékról 3,7 százalékra gyorsulhat. A nagyobb dinamika mindkét nagy régiót jellemzi, de kiugró teljesítményre nem számíthatunk. A világgazdaság motorja változatlanul az egészséges szerkezetben növekvő Egyesült Államok lesz 2,7 százalékos GDP-gyarapodással. A kedvező munkanélküliségi és növekedési adatok mellett a Fed legkésőbb 2016 elejétől megkezdi az irányadó kamat emelését, ami új feltételeket teremt a globális pénz- és tőkepiacon, és érinthetik az eurózóna gazdasági folyamatait. Bár Európában csökkenőben vannak az egyensúlytalanságok (fizetési mérleg, költségvetés), a pénzügyi szektor lassan stabilizálódik, s a monetáris politika is egyre támogatóbb, az amerikai kamatemelés elszívhatja a forrásokat az eurózónából, s ezzel akadályozhatja a növekedés dinamizálását. A görög válság most éppen lekerült a napirendről, de a feszültségek fennmaradtak. Az újraválasztott Sziriza gazdaságpolitikája ma még nem ismert, de nem zárható ki a hitel-megállapodás újratárgyalására tett kísérlet sem. Hatalmas új feszültség Európában a migrációs válság, amelynek politikai, gazdasági és társadalmi következményei ma még megjósolhatatlanok. Pusztán gazdasági szempontból a bevándorlásnak hosszabb távon vannak növekedést támogató hatásai, ugyanakkor rövid távon kockázatokat is magában rejt. Ugyancsak megjósolhatatlan ma még a Volkswagen konszern károsanyag-kibocsátást meghamisító botrányának gazdasági hatása. Mindezen lefelé irányuló kockázatokat hangsúlyozva, Európában is némi növekedés-gyorsulással számolunk. Az Európai Unió 1,9, az eurózóna és legfontosabb gazdasági partnerünk, Németország 1,7 százalékkal növekedhet. Jelentős inflációs veszélyt továbbra sem látunk, bár az olajárak közel 10 százalékkal nőhetnek, és 65-66 dollárt tehetnek ki hordónként.
Az évekig a növekedés motorjának számító feltörekvő országok problémái várhatóan 2016-ban megmaradnak. A növekedés lassulásában már megmutatkoznak a feszültségek, amit az amerikai kamatemelés tovább erősíti. A fizetésimérleg-gondok, a pénzpiaci turbulenciák, a gazdaságpolitikai hibák, a szükséges modellváltás a korábbiaknál is törékenyebbé teszik a növekedést, ennek ellenére az országcsoport egészének szintjén enyhe gyorsulásra számítunk.

2. A MAGYAR GAZDASÁG NÖVEKEDÉSE

2.1. A GDP-növekedés alakulása

2015-ben lassul a bruttó hazai termék termelésének üteme, ellentétben az unió és ezen belül az átalakuló országok, közvetlen versenytársaink növekedési trendjével. A várhatóan 2,9 százalékos GDP-többlettel az idén utolérjük a válság előtti (2008. évi) szintet, azt, amit az unió és a visegrádi országok már korábban elértek, illetve túlszárnyaltak. A lassulást az állótőke-felhalmozás dinamikájának az uniós források apadása miatt bekövetkezett zuhanása okozza. A hazai fogyasztás azonban határozottan élénkül, amit a túltervezett inflációnak és a hozzáigazított jövedelem-kiáramlásnak köszönhető reáljövedelem-többlet, valamint a bankok „elszámoltatása” hatására javuló költekezési képesség tesz lehetővé. A növekedést a fogyasztás mellett a kedvező külső konjunktúrához kapcsolódó nettó export fűti. Növekedésünk erősen extenzív jellegű, mivel a GDP-többlet zöme a kiterjedtebb foglalkoztatásból ered.
2016-ban a világgazdaság és Európa növekedésének gyorsulásával szemben nálunk folytatódik a GDP-termelés lassulása. A kedvező külső konjunktúra hatása ugyanis nem tudja túlkompenzálni a beruházások visszaeséséből eredő növekedési veszteséget. A háztartások fogyasztása továbbra is bővül, de az előző évinél alacsonyabb ütemben. Az alátervezett inflációhoz igazított jövedelem-kiáramlás és a szociális célra fordított összegek nominális megvágása miatt a háztartások reáljövedelme csökken, ám a fogyasztóképességüket javítja a bankok „elszámoltatásából” eredő többlet-költekezési lehetőség. Az előrejelzésünk szerinti 2,4 százalékos éves GDP-bővülésnek lefelé mutató kockázatai vannak: a külső konjunktúra megtörése, az uniós források igénybevételi lehetőségének vártnál nagyobb beszűkülése, valamint a Volkswagen-botránynak a magyar járműipari és exportteljesítményre gyakorolt, ma még felmérhetetlen hatása egyaránt mérsékelheti a növekedést.

2.2. A növekedés forrásai

(Beruházások) 2015-ben megtört a beruházások 2013 óta felfelé ívelő trendje. A dinamika határozott csökkenését a versenyszféra fejlesztéseinek mérséklődése idézte elő. Az első félévi növekményt kizárólag az uniós források fokozott felhasználása okozta, ám a beruházási ráta így is soha nem látott mélységbe, 13,5 százalékra esett. A bruttó állóeszköz-felhalmozás rátája is 20 százalék alá süllyedt, ami még a 2008-2009-es válságévekénél is alacsonyabb. Míg 2014-ben a pénzügyi szektor kivételével mindenütt nőttek a beruházások, 2015 első felében a 19 ágazatból 13-ban csökkentek, köztük a korábban zászlóshajónak tekintett feldolgozóiparban. A gép- és berendezés jellegű beruházások stagnáltak, ami szintén rontja a magyar gazdaság versenyképességét. A második félévben az uniós források erőteljesebb felhasználása és a kedvező külső konjunktúra hatására már javulást várunk. Az előbbi a szállítás, raktározás, víz-, hulladékgazdálkodás, és az energiaszektor, valamint a közigazgatás és az oktatás terén növelheti a fejlesztés ütemét, az utóbbi a feldolgozóipari törést simíthatja ki. A kiadott lakásépítési engedélyek alapján az ingatlanügyletekben is élénkülés prognosztizálható. Éves szinten a beruházások 3 százalékkal bővülhetnek, ami alig a harmada az előző évinek, a környező országok dinamikájával összevetve pedig versenyképességünk szempontjából kifejezetten kedvezőtlen.
2016-ban lezárulnak a 2007-2013. évi uniós költségvetési ciklusban elérhető forráscsapok, az új ciklus folyósításai pedig még csak gyéren csordogálnak. A 2016-os költségvetés szerint az államháztartás konszolidált kiadásai körében a felhalmozási kiadások 23 százalékkal, ezen belül a beruházásokra fordítottak 14 százalékkal esnek a 2015-ös előirányzatokhoz képest. Noha az MNB növekedési hitelprogramja várhatóan folytatódik, és javul a vállalkozások hitelfelvevő képessége, a továbbra is kiszámíthatatlan kormányzati politika visszatartja a cégeket a hosszabb távra szóló kötelezettségvállalásoktól. A nagy exportorientált cégek – főleg a járműiparban és beszállítói körükben, valamint a gyógyszeriparban – ugyanakkor a külső konjunktúrához kapcsolódóan kapacitásaik bővítésére törekednek, ezért várhatóan nem csökkennek két százaléknál nagyobb mértékben 2016-ban a beruházások. A jövő évi visszaeséssel megtörik az állóeszköz-fejlesztések 2013 óta növekvő trendje, és a beruházások szintje ismét a válság előtti alá süllyed.
(Keresetek) 2015 I. félévben nemzetgazdasági szinten mind a bruttó, mind a nettó keresetek 3,5 százalékkal emelkedtek, ami a csökkenő fogyasztói árak miatt a reálkereset 3,9 százalékos emelkedését hozta magával. Éves szinten a versenyszférában 3,9 százalékos, a közfoglalkoztatottak nélkül számba vett költségvetési szektorban 3,0 százalékos átlagkereset-növekedést várunk – annak ellenére, hogy 1,6 százalékponttal alacsonyabb inflációval számolunk, mint a költségvetési törvény. Nemzetgazdasági szinten az átlagkereset 3,5 százalékos emelkedését becsüljük, így a reálkeresetek 3,3 százalékkal nőnek.
2016-ra vonatkozóan egyelőre nem született döntés az új minimálbérről illetve garantált bérminimumról, mint ahogyan a keresetek ajánlott növeléséről sincs megállapodás. Mivel az szja kulcsa 15 százalékra csökken, ez önmagában mintegy 1,5 százalékkal emeli a keresetek reálértékét, azaz a nettó keresetek növekedése várhatóan ennyivel fogja meghaladni a bruttó növekményt. A versenyszférában 2015-höz képest a GDP-ütem lassulása miatt a reálkeresetek mérsékeltebb növekedésére számítunk, ugyanakkor a magasabb infláció miatt a versenyszférában 3,5 százalékos átlagos béremelést várunk. A költségvetési szektorban néhány központi intézkedés hatására 5,8 százalékkal nőhetnek a keresetek. A közfoglalkoztatás tervezett jelentős bővülése miatt azonban a közfoglalkoztatást is tartalmazó adat ennél lényegesen alacsonyabb lehet (0,8 %) Nemzetgazdasági szinten így 2,5 százalékos bruttó és 4 százalékos nettó átlagkereset-emelkedést várunk, amely reálértéken 1,6 százalékos növekedést jelent.
(Foglalkoztatás, munkanélküliség) 2015-ben a gazdasági növekedés, valamint a külföldön dolgozók mért számának emelkedése következtében folytatódott a foglalkoztatás növekedése, bár az üteme mérséklődött. Az ütemcsökkenés fő oka, hogy a közfoglalkoztatás –a korábbi évektől eltérően – lényegében szinten maradt. Közfoglalkoztatottak nélkül és a külföldön foglalkoztatottakat figyelmen kívül hagyva a foglalkoztatottak száma már csak 91,2 ezer fővel (2,4%-kal) emelkedett, míg az előző év első félévben még 147,3 ezer fővel (4,1%-kal). A kialakult trendnek megfelelően a foglalkoztatás a szolgáltatásoknál nőtt a legdinamikusabban. Bár a korábbi évekkel szemben már nem bővült a közfoglalkoztatás, továbbra is fontos kérdés, hogy ezzel az eszközzel mesterségesen felduzzasztott foglalkoztatási szint meddig tartható fenn, meddig finanszírozható. A közfoglalkoztatottak zöme nem jut be az elsődleges munkaerőpiacra, vagyis egyfajta csapdahelyzetről beszélhetünk, amely jobb híján kedvezőnek látszik a szereplők számára, fenntarthatósága azonban megkérdőjelezhető.
A foglalkoztatottak átlagos száma az idén éves szinten 4,2 millió körül alakul, ami 2,4 százalékos növekedést jelent. A munkanélküliek átlagos száma 310 ezer fő körül várható. A munkanélküliség rátája 7 százalékra csökkenhet oly módon, hogy az év első felében a ráta fokozatosan csökken, az év vége felé azonban megtorpanás várható, hacsak közfoglalkoztatással ezt nem ellensúlyozzák.
2016-ban a gazdasági növekedési ütemének mérséklődése kihathat a foglalkoztatási mutatókra is, azonban az igen ambiciózus közfoglalkozatási előirányzat (340 milliárd Ft, 70 milliárddal több, mint 2015-ben) várhatóan tovább javítja a mutatókat. A kormány várakozásai szerint 2016-ban éves átlagban 240 ezer főnek biztosítanak közfoglalkoztatást napi 8 órás munkaidőben. A foglalkoztatás növekedéséhez a menekült-hullámmal kapcsolatos feladatok ellátása is hozzájárulhat. Mindezek alapján éves átlagban a foglalkoztatottak számát 4,25 millió főben, a munkanélküliek számát 280 ezer főre becsüljük, ami 6,2 százalékos munkanélküliségi rátának felel meg.
(Megtakarítások, hitelek) 2015-ben a lakossági megtakarításokat és hiteleket döntően az adósmentő csomag jogszabályai alakítják. A bankok „elszámoltatása”, az árfolyamrés és az egyoldalú kamatemelések „tisztességtelensége” miatti közel 950 milliárd forintnyi hitelezői visszatérítés zöme az adósok tőketartozását és törlesztőrészleteit mérsékli. Ez megnöveli a háztartások hitelképességét, de ezt ellensúlyozza, hogy az adósmentő csomaggal a kormány komoly terhet hárított a bankokra, ami csökkenti a bankok hitelezési kapacitását. Az első félévben a háztartások hitelállománya 700 milliárd forinttal csökkent, és éves szinten is feltételezzük, hogy az új hitelek állománya nem éri el az elszámolás és a normális törlesztések miatt bekövetkező csökkenést. Közben az egyre inkább negatívvá váló reálkamatok mérséklik a háztartások pénzügyi megtakarítását. Mindezek összhatásaként a háztartások nettó megtakarítása éves szinten 2 500 milliárdra, a GDP 7,5 százalékára emelkedhet az előző évi 5,9-ről.
Az első félévben a vállalati hitelállomány 500 milliárd forinttal csökkent, annak ellenére, hogy az MNB kiterjesztette a növekedési hitelprogramját, és a piaci kilátások is javultak. A visszaesés mögött részben az anyavállalatokon keresztül elérhető olcsóbb finanszírozás állhatott. Mivel azonban a piaci hitelezés szinte teljesen leállt, az év egészében is a hitelállomány csökkenését várjuk. A vállalati szektor ezért 2015-ben is – mintegy 400 milliárd forinttal – nettó megtakarító marad, így nem járul hozzá a gazdaság dinamizálásához.
2016-ban már mérséklődik az „elszámoltatás” és a forintosítás hatása, de az szja-kulcs csökkenése újabb lökést adhat a háztartások megtakarításának. Ugyanakkor az egyre inkább negatívvá váló előretekintő reálkamatok a reálbefektetések (ingatlan, műkincs, arany) irányába tolják a megtakarításokat. A háztartások pénzügyi megtakarítása 1800 milliárd forint körül alakulhat. A lakosság hitelképességének javulása ugyanakkor ösztökélheti a hitelfelvételeket, amit most már a hitelelengedések sem kompenzálnak. Mindezek hatására a háztartások nettó megtakarítása 1700 milliárd forintra, a GDP 4,9 százalékára mérséklődhet.
A vállalati szektorban nem várható ehhez hasonló éles törés, mivel továbbra sem számíthatunk rá, hogy helyreálljon a működése szempontjából „normálisnak” tekinthető nettó hitelfelvevői pozíciója. Az MNB az eredeti terve szerint kivezetné a növekedési hitelprogramját, ám mivel a piaci hitelezés beindulása jövőre sem várható, feltehetően újból meghosszabbítja azt. Ennek ellenére a hiteltörlesztések valószínűleg 2016-ban is meghaladják majd az új hitelfelvételeket, ami miatt továbbra is a gazdasági növekedést fékező, nettó megtakarítói pozíció jellemzi a szektort.

3. AZ EGYENSÚLY ALAKULÁSA

3.1. Külkereskedelem

2015-ben euróban számolva kivitelünk 7,5 százalékkal, behozatalunk 6,3 százalékkal emelkedhet, s a külkereskedelmi mérleg többlete 7,7 milliárd euró lehet. A kivitelt az idén is egyértelműen a járműipar dinamizálja. A magyar export a korábbiaknál is koncentráltabbá válik, a közúti járművek kivitele gépipari exportunknak közel 32, összes exportunknak pedig 18 százalékát teszi ki. Az Európai Unió részaránya ismét megközelíti kivitelünkben a 80 százalékot.
2016-ban várakozásaink szerint kivitelünk és behozatalunk euróban számolt növekedése kissé lassul, az előbbi 6, az utóbbi 4,7 százalékot tehet ki. A még mindig az export javára elnyíló olló miatt külkereskedelmi mérlegünk aktívuma tovább emelkedik, s várakozásaink szerint meghaladhatja a 9,2 milliárd eurót. Kivitelünk koncentrációja rendkívül magas marad, s a járműiparra épülő exportszektor teljesítményét a német autóipari válság súlyosan érintheti. Külkereskedelmi prognózisunkban ez a legfontosabb lefelé mutató kockázat.

3.2. Fizetési mérleg

Az első félévi jó eredmények alapján feltételezzük, hogy 2015-ben mind az áruforgalmat, mind a szolgáltatásokat jelentős kiviteli többlet jellemzi, a reálgazdasági tranzakciók egyenlege elérheti a 8,6 milliárd eurót. A jövedelemkiáramlás az első félévi adatok szerint a tavalyi rekordértékhez képest mérséklődik. Így a folyó fizetési mérleg aktívuma 4,4 milliárd euróra, a GDP 4,1 százalékára emelkedhet. Bár az uniós transzferek az új költségvetési periódus beindulásával kissé visszaesnek az utóbbi két év erőltetett felhasználásához képest, a külső finanszírozási képesség így is rekordszintre, 8,2 milliárd euróra, a GDP 7,6 százalékára emelkedik, ami egyúttal a tőkeszegény magyar gazdaság növekedésének korlátját is jelzi.
2016-ban a kedvező exportlehetőségek miatt a behozatal növekedése mellett is tovább erősödhet a kiviteli többlet: reálgazdasági tranzakciók egyenlege 9 milliárd euróra nőhet. Bár az uniós transzferek a korábbi évekhez képest mérséklődnek, a jövedelemegyenleg hiányát várhatóan mérséklik a csökkenő adósság miatt mérséklődő kamatkiadások. Mindezek eredőjeként a folyó fizetési mérleg többlete elérheti az 4,8 milliárd forintot, a GDP 4,3 százalékát. Az uniós transzferek átmeneti visszaesése miatt azonban a tőkemérleg az ideinél várhatóan lényegesen kisebb lesz, de az ország külső finanszírozási képessége így is magas marad, elérheti 8,4 milliárd eurót, a GDP 7,5 százalékát.

3.3. Államháztartás egyenlege

A költségvetési hiánynak a GDP 3 százaléka alatt tartása és az adósságráta csökkentése várhatóan nem okoz gondot sem az idén, sem 2016-ban. Azonban a konvergencia-programban előirányzott hiány- és államadósság cél elérése, amire az uniós követelmények teljesítéséhez is szükség van, további intézkedéseket igényel. A költségvetési konszolidáció tartósságát leginkább a növekedési potenciál megerősítése biztosíthatná. Negatív kockázat származhat a nemzetközi környezet nem várt eseményei generálta többletkiadásokból (nagy jegybankok döntései, migráció). A fegyelmezett költségvetési gazdálkodás (az Országvédelmi tartalékok megtakarítása, illetve a visszafogott költekezés) ugyanakkor közelebb vihet a kitűzött hiány- és adósságcél teljesüléséhez, főleg ha a vagyonértékesítési tervek megvalósulnak, illetve az uniós eljárások kedvezően zárulnak.
2015-ben az államháztartás hiányát az ESA 2010 módszertan szerint a GDP 2,6 százalékára prognosztizáljuk. A központi kormányzat pénzforgalmi hiánya valamelyest meghaladhatja az előirányzottat. Bár a fogyasztási és lakossági adóbevételek meghaladják a tervezettet, és a kamatkiadásokban is várható megtakarítás, a bevételi oldalon kockázatot látunk az előirányzott vagyonértékesítési és hasznosítási bevételek befolyásában. Emellett felmerülhetnek előre nem látott többletkiadások is (például a migráció, illetve konszolidációs igények miatt). Magasabb hiány alakulhat ki, ha a folyamatban lévő uniós eljárásokban elmarasztalják az országot. Ám teljesülhet a tervezett hiánycél, ha a vagyonértékesítés bevételi terve teljesül, illetve ha a migrációval kapcsolatos kiadások kisebbek a most vártnál.
A 2016. évi államháztartás hiánya ESA 2010 szemléletben a GDP 2,4 százalékát teheti ki, szemben a költségvetési törvényben előirányzott 2 százalékkal. Az eltérés egyik oka az, hogy a vagyonhoz kapcsolódó bevételeket a részletes tervek ismeretének hiányában nem tudtuk figyelembe venni. Másrészt mérsékeltebb növekedést prognosztizálunk, ami miatt a fogyasztási adókból és a lakossági befizetésekből az előirányzottnál kevesebb bevétel származik. Az uniós pénzek lehívását a tervezettnél kisebb mértékben feltételeztük, ami az önrészesedés megtakarítása miatt javította a prognózist. Feltételeztük továbbá, hogy az Országvédelmi alapot nem használják fel. Előrejelzésünkhöz pozitív és negatív kockázatok is tartoznak. A vagyonnal kapcsolatos bevételek teljesítése prognózisunkhoz képest javítja a költségvetést, az uniós vitás kérdések rendezése pedig növelheti és csökkentheti is a hiányt.

3.4. Államadósság

Az államadósság GDP-hez mért aránya 2015 év végére a GDP 76,1 százalékára csökkenhet, amiben nem számoltunk az előző év végéhez mért forintgyengüléssel, és a finanszírozási rendszer átalakítására, illetve a jövő évi nagy devizaadósság-törlesztési kötelezettségekre való tekintettel az idén sorra kerülő előfinanszírozással. Az adósságráta 2016 év végére 75,3 százalékra csökkenhet, ha előrejelzésünk teljesül. Az általunk várt adósságráta mérséklődés azért kisebb, mint a kormányzati előirányzat, mert kissé mérsékeltebb növekedést, nagyobb hiányt és gyengébb árfolyamot prognosztizálunk.

3.5. A fogyasztói árak alakulása

A fogyasztói árszínvonal a 2015. év átlagában gyakorlatilag stagnál, várhatóan 0,2 százalékos lesz. A maginfláció megközelítően az előző évi felére esik. Az éven belüli inflációnál viszont határozott fordulat van: a 2014. évi 0,9 százalékos deflációval szemben 2015 végére 2 százalékra emelkedik a drágulás mértéke. A stagnáló árszint a kormányzat inflációt gerjesztő politikája ellenében alakult ki; miközben a rezsicsökkentés a cégekre terhelt antiinflációs politika volt. A költségvetési politika a költségnyomás erősítésén túl jövedelem-kiáramlással (foglalkoztatás kiterjesztése, túltervezett inflációhoz való jövedelemigazítás, családi adókedvezmény növelése) járult hozzá keresleti oldalról az inflációhoz. A monetáris politika likviditásbővítő volt. A bankok „elszámoltatásával” felszabaduló jövedelmek egy része is a háztartások fogyasztási keresletét élénkítette. Ennek hatása megfigyelhető volt a ruházati és a tartós fogyasztási cikkeknél, az élelmiszereknél és egyes szolgáltatásoknál is. A 2015. évi inflációt ugyanakkor mérsékelte a számottevő olajáresés, az élelmiszerek év eleji árcsökkenése, továbbá a kormány által kierőszakolt rezsicsökkentés és annak áthúzódó hatása.
2016-ban az importált infláció valamelyest erősödik a külső áremelkedés (olaj is) következtében. A kormányzat jövedelemkiengedő politikájával (béremelések, családi adókedvezmény növelése, a személyi jövedelemadó kulcsának csökkentése, közfoglalkoztatás körének kiszélesítése) szemben ugyanakkor jelentős megszorítások lesznek a szociális szférában – nominálisan, és azáltal is, hogy a jövedelmek valorizációját az ezúttal alátervezett inflációhoz kötik. A banki elszámolásból adódó jövedelmek élénkítik a keresletet. A bruttó bértömeg a versenyszféra emelkedő foglalkoztatása miatt is növekszik. Mindezek alapján a 2016. évi átlagos inflációt 2,4 százalékosra becsüljük, az éven belülit pedig 2,9 százalékra prognosztizáljuk. Előrejelzésünk szerint az alapinfláció is emelkedik.

3.6. A kamatok alakulása

Az MNB 2015 júliusától leállította kamatcsökkentős ciklusát, mivel megítélése szerint az 1,35 százalékra mérsékelt alapkamat összhangban van az inflációs cél középtávú elérésével és a reálgazdaság ösztönzésével. A magyar gazdaság fokozatosan lassuló növekedése és alacsony inflációs kockázata megalapozza a tanács megállapításait, és a Fed decembertől várhatóan szigorodó politikája is csak a jövő évben érezteti majd hatását a piaci hozamelvárásokra. Feltételezzük ezért, hogy a magyar alapkamat az idén már nem változik.
Az MNB azonban szeptemberben megújította eszköztárát: irányadó eszköze a három hónapos jegybanki betét, miközben a kéthetes betét a jegybank likviditáskezelést segítő eszközévé válik, az állományát pedig lépcsőzetesen csökkentik. A jegybank „önfinanszírozási” programja keretébe tartozó lépés a bankok szabad pénzeszközeit az állampapírok felé tereli, mivel ezek likviditási besorolása előnyösebb, mint az új, három hónapos jegybanki betété. A bankok megnövekvő állampapír-vásárlásai mérséklik a piaci kamatokat, bár a hatásmechanizmus mikéntje nehezen becsülhető meg. Az új eszköz bevezetésével például az a paradox helyzet alakult ki, hogy a három hónapos jegybanki betét (1,35 százalékos) kamata csaknem egy százalékponttal meghaladta a hasonló időtávú állampapírét.
2016. második felében feltehetően elkerülhetetlenné válik a kamatemelés, részben az erősödő infláció, részben az emelkedő dollárkamatok hatására apadó kamatfelár miatt. A nyomást némiképp mérsékelheti, hogy folyamatosan csökken a magyar gazdaság külső sérülékenysége, ami lehetővé teszi, hogy a nemzetközi hitelminősítők 2016 folyamán a befektetésre ajánlott kategóriába sorolják vissza az országot. Várakozásunk szerint az év végéig legfeljebb 2 százalékra nő az alapkamat. A jegybanki kamat alakulása hatással lesz a pénzpiaci hozamokra, bár a monetáris eszköztár változása miatt annak jellege bizonytalan.
A banki kamatokba beépülő költségeket 2016-ban mérsékli, hogy a magyar kormány EBRD-vel kötött megállapodása nyomán a banki különadó a felére csökken. Ennek a hitelkamatokra gyakorolt kedvező hatását viszont ellentételezi az, hogy néhány takarékszövetkezet, illetve a Buda-Cash brókercég és a hozzá kötődő DRB-bankcsoport bukása, és különösen a Quaestor-csalás károsultjainak nagyvonalú kárpótlása miatt jelentősen megemelkedik a betét- és befektetővédelmi alapokhoz való banki hozzájárulás mértéke. Emiatt a jövő évben a kamatszpred szélesedésére és a hitelkamatok emelkedésére számítunk.

3.7. Az árfolyamok alakulása

2015. elején a svájci jegybank váratlanul eltörölte a frank túlzott megerősödésének megakadályozására felállított 1,20-es euró-frank küszöböt. Bár a lépéstől a frank leértékelődését várták, a svájci valuta jelentősen felértékelődött, ami sokkolta a pénzpiacokat. A forint is új történelmi mélypontra esett az euróval szemben (326-os szintig), és a frank forintárfolyama is 300 fölé ugrott. Az év közepére kissé visszaerősödött a forint az euróval szemben, ám a görög válság eszkalálódása és a Fed kamatemelésére irányuló várakozások gyengítették a feltörekvő piacok valutáit, így a forintot is. A továbbra is labilis nemzetközi helyzetre tekintettel az év végére 313 forint körüli euró-árfolyamot prognosztizálunk, a dollár forintárfolyamát pedig 285 körül várjuk.
            2016-ban a főbb világvaluták árfolyamait eltérő politikák alakítják. A Fed 2015-2016 fordulóján várhatóan beindítja a kamatemelést, az EKB viszont továbbra is fenntartja a laza monetáris politikáját a defláció elkerülése, a gazdasági növekedés ösztönzése érdekében. Emiatt a reálértelemben erősen alulértékelt euró valamelyest visszaerősödhet, az év végére az euró dollárárfolyama elérheti az 1,14-es szintet. A Fed kamatemelései nyomán a forint kamatfelára 2016-ban fokozatosan elolvad a dollárhoz képest, ami a mérséklődő befektetői étvágy miatt gyengítheti a magyar valutát. Ezt valamelyest fékezheti a befektetői besorolás megadása, de leginkább az állíthatja meg, ha az MNB beindítja újabb kamatemelő ciklusát, amit 2016. második felére prognosztizálunk. E feltételek mellett a forint kissé visszaerősödhet: az év végére 312 forintos eurót és 274 forintos dollárt prognosztizálunk.

4. A FŐBB ÁGAZATOK TELJESÍTMÉNYE

4.1. Ipar

Az ipari termelés 2015 első felében 7,3 százalékkal bővült, ami európai összehasonlításban is jó teljesítmény. Kiemelésre méltó a belföldi értékesítés több mint 3 százalékos, hosszú évek óta példátlanul magas emelkedése. 2015 hátralévő részére a rendelési adatok alapján nem rosszak a kilátások, bár a teljes és az új rendelésállomány növekménye valamivel kisebb a tavalyi megfelelő értékeknél. A belföldi új rendelések ennél az értékesítési iránynál az év egészére valószínűsítik a növekedés fennmaradását, de az első hat hónapnál kisebb mértékűt. A kivitelben – a járműipar húzóerejének fennmaradásával számolva is – a dinamika enyhe visszaesése várható. Mindezek eredőjeként 2015-ben az ipari termelés 6,5 százalék körüli növekedésére számítunk.
2016-ban legjelentősebb kereskedelmi partnereink növekedése csak néhány tized százalékponttal erősödik. Így a kivitel bővülése – főként a magas bázis miatt – némileg lassul, a belföldi eladás pedig a beszállítások szintjének megőrzése és a lakossági fogyasztás emelkedése miatt fenntarthatja a 2015-ös ütemet. Ezért jövőre az iparban az ideihez hasonló, 6 és 7 százalék közötti dinamikát várunk, amit a hazai járműiparban nagysúlyú Audi-motorok gyártásának a Volkswagen-botrány miatt esetleg bekövetkező visszaesése mérsékelhet.

4.2. Építőipar

Az építőipar 8 százalékos növekedési üteme 2015 első félévében csak a fele volt a tavalyinak. Az egyéb építmények építésének lassulását nem ellensúlyozta az épületeké, ezen belül a lakásszektor inkább visszafogó hatást gyakorolt: a használatba vett lakások száma 6 százalékkal csökkent. A jövőbeli kilátásaihoz támpontot adó szerződésállomány az ütem további lejtmenetét vetíti előre. Az építőipari cégek összes megrendelése egy éve folyamatosan csökken, 2015 júniusában már alig haladta meg – az egyébként magas – bázis felét. Az új szerződések volumenindexei hasonló trendet követtek, az első félévben több mint 20 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól. Ennek alapján a második félévben további lassulást, 2015 egészére 5,5 százalék körüli növekedést várunk.
2016-ban sem számítunk az építőipar növekedési ütemének felpörgésére, mivel az új uniós támogatási periódus forrásainak elosztása még nem kapcsol magas fokozatba. Az épületek építésében a versenyszféra nem ad erőteljes lökést, csak a lakásépítés mozdulhat fölfelé a mélypontról, ahogy arra a kiadott engedélyek közel 40 százalékos növekedése utal. Mindennek alapján 2016-ra az építőipar 3-4 százalékos növekedését jelezzük előre.

4.3. Agrárgazdaság

2015-ben a mezőgazdaság – a növénytermesztés (elsősorban a kukoricatermés) csökkenése miatt – nem tudja megismételni a tavalyi kiugró eredményeket. A meghatározó állattenyésztési ágazatok növekedése folytatódott, ám az előző évinél kisebb mértékben. A telepfejlesztő támogatások felhasználásának mérséklődése jelzi, hogy egyelőre nem lehet számítani a sertés-, tehén- és baromfiállomány gyorsuló bővülésére. A korán jött szárazság nemcsak a gabonafélék (elsősorban a kukorica, illetve a napraforgó) terméskilátásait rontotta, hanem a gyümölcs- és szőlőtermelés esélyeit is. Ennek ellenére az újabb uniós fejlesztéssel létrejövő ültetvények termőre fordulásával a gyümölcstermelés nem fog drasztikusan visszaesni. A növénytermesztési és kertészeti termékek előállításának mennyisége éves szinte várhatóan 7-8 százalékkal csökken, míg az élőállatok és állati termékeké 2-3 százalékkal nőhet. Emiatt a teljes mezőgazdasági termelés volumene 2015-ben 4-5 százalékkal esik vissza, de a bevételek akár 7-8 százalékkal is csökkenhetnek. A növénytermesztés teljes évi értékesítése volumenben várhatóan nem éri el az előző évi szintet. Az élőállat- és állati termék értékesítésének volumene 8-9 százalékkal is emelkedhet, de az összárbevétel csökken. Az élelmiszergazdaság külpiaci egyenlege (a növényolaj- és a faforgalmazással együtt) az év egészében elérheti a hárommilliárd eurót. 2015 első felében a mezőgazdasági beruházások volumene mintegy 20-25 százalékkal kisebb volt az előző év első félévinél, mivel a pályázati támogatások kifizetése lassult. Az év egészében is kétszámjegyű csökkenés várható.
A megvalósult és még befejezésre váró uniós támogatással segített beruházások jóvoltából a mezőgazdasági termelés 2016-ban várhatóan nő. A növények termelése és felvásárlása volumenben 2-3, az élőállaté 1-2 százalékkal, a tejtermelés 4-5 százalékkal emelkedhet. A baromfiszektor enyhe szűkülését részben ellensúlyozza a sertéságazatnak a beruházások befejezése miatt várható növekedése. Így a teljes mezőgazdasági termelés 2-3 százalékkal, a mezőgazdasági jövedelem 3-4 százalékkal lehet nagyobb, mint 2015-ben.

5. Összegzés és következtetések

A zömmel uniós forrásokból építkező magyar gazdaság a környezetétől eltérő növekedési pályán halad, és folyamatosan növeli versenyhátrányát. Az idén várható 2,9 százalékos GDP-többlettel éppen csak a válság előtti szintet érjük el, holott az Európai Unió egésze és különösen a visegrádi országok már korábban túljutottak ezen. Az uniós források apadása miatt visszaeső beruházások lassítják a gazdaság növekedését, amit csak részben ellensúlyoz a kormányzati és jegybanki politikával (bankok „elszámoltatása”, jövedelemkiengedések, „rezsicsökkentés”, kamatmérséklés) ösztönzött fogyasztás, valamint a külső konjunktúrát meglovagló exportcégek kimagasló teljesítménye. A magánszektort még az MNB kedvezményes növekedési hitelprogramja sem képes beruházásokra serkenteni. A vállalatok megtakarításai és hiteltörlesztései abnormális módon meghaladják új hiteleiket, miközben a háztartásoknál is rekordszintű megtakarítást eredményez a banki tartozások csökkenése és a lanyhuló hitelfelvételi kedv. A magánszektor nettó megtakarítása mellett a fegyelmezett, sok területen (szociális szféra, egészségügy, oktatás) megszorító költségvetési politika is hozzájárul ahhoz, hogy idén az ország rekordszintű külső finanszírozási többletet érjen el. Ez a többlet ugyanakkor a tőkehiányos magyar gazdaság fejlődésének korlátját is tükrözi.
2016-ban a világgazdaság és Európa növekedésének gyorsulásával szemben nálunk további lassulás várható: kedvező esetben is csupán 2,4 százalékos GDP-bővülést prognosztizálunk. A környező országokétól elmaradó dinamikát tovább mérsékelheti a Volkswagen-botrány hatása, ami a járműgyártásra koncentrált hazai ipar és export mellett érzékelhető lehet. Az idén is már alig bővülő beruházások az uniós finanszírozás átmeneti visszaesése és a befektetési bizalom hiánya miatt jövőre határozottan csökkennek, volumenük a válság előtti szint alá süllyed, ami tovább rontja az ország versenyképességét és felzárkózási esélyét. A korábbi (főként járműipari) fejlesztések hatására a kiviteli többlet még dinamikusan nő, így a kisebb uniós transzferek mellett is fennmaradhat az ország masszív külső finanszírozási többlete. A háztartások fogyasztása tovább bővül, de az alátervezett inflációhoz igazított jövedelem-kiáramlás és a szociális juttatások nominális csökkentése a mérséklődő szja ellenére is apasztja a reáljövedelmeket, így csak a banki „elszámoltatás” áthúzódó hatása növeli meg a lakosság költekezését. A növekedés lassulása miatt a versenyszektorban is kevesebb új munkahely keletkezik, így a munkanélküliségi ráta további mérséklését már leginkább csak a bővülő közfoglalkozatás teszi lehetővé. A mérséklődő államháztartási hiány és adósság, a devizahitelek forintosítása miatt csökkenő sérülékenység, valamint a stabil többleteket mutató külső pozíció növeli annak esélyét, hogy az ország kikerüljön a befektetésre nem ajánlott besorolásból.
A részben a kedvező külső konjunktúra és az uniós források, részben a fogyasztásösztönző költségvetési és monetáris politika hatására két éve beindult növekedés és a javuló egyensúlyi helyzet a válságból való kilábalást jelzi. A felzárkózáshoz szükséges dinamika fenntartásának azonban komoly akadálya, hogy a növekedés extenzív jellegű és államilag vezérelt. Az alacsony termelékenység miatt a GDP bővülésében fontos szerepet játszik a (jórészt közmunkával) megnövelt foglalkoztatás, amelynek további bővülését a szűkös költségvetési források mellett a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége (kivándorlás) és minősége (központosított és „lebutított” oktatás) is behatárolja. A magánszektor beruházásai főként az uniós forrásokhoz, illetve a kormánnyal kötött különalkukhoz (stratégiai szerződések) kapcsolódnak, miközben az autonóm magánszektor tőkevonzó és megtartó képessége évek óta romlik. A közüzemi szolgáltatások mellett a versenyszférában is folyamatosan bővül az állami tulajdon; ez és a verseny mind kiterjedtebb korlátozása kétségessé teszi a magyar gazdaság hatékonyságának javulását. A foglalkoztatást csak időlegesen lehet a közmunka kiterjesztésével növelni, minthogy a közfoglalkoztatottak zöme nem jut tovább a munkaerőpiacra.
Az idén kirajzolódó és a jövőre prognosztizálható folyamatok megerősítik azt a korbábban is megfogalmazott aggodalmunkat, hogy a kormány elsősorban a jövőbeli fejlődést aláásó intézkedésekkel (a szolgáltató szektorok jövedelmének megcsapolásával, továbbá a szociális szférából, az oktatásból és az egészségügyből kivont forrásokkal) és csak átmeneti megoldást nyújtó módszerekkel (közmunka, rezsicsökkentés) konszolidálja a gazdaságot, amivel rontja a gazdaság potenciális növekedését. Mindez megnehezíti a felzárkózást segítő növekedési pálya fenntartását, miközben egyre nagyobb áldozatokat követel a magyar társadalomtól.


Összefoglaló számszerű előrejelzés

Megnevezés 2013 2014 2015* 2016*
Világgazdaság
GDP-termelés (előző év=100) 103,4 103,4 103,3 103,7
   Ebből    - Eurózóna 99,6 100,8 101,5 101,7
                - Németország 100,2 101,6 101,6 101,7
Infláció a fejlett országokban (%) 1,4 1,4 0,2 1,2
Áruk- és szolgáltatások a világkereskedelemben (előző év=100) 103,3 103,2 104,1 104,4
Magyar gazdaság
GDP-termelés (előző év=100) 101,5 103,6 102,9 102,4
Bruttó állóeszköz-felhalmozás a GDP-ben (előző év=100) 105,2 111,7 102,0 99,0
Háztartások fogyasztása (előző év=100) 100,2 101,5 102,7 102,2
Beruházások (előző év=100) 106,9 115,8 103,0 98,1
Háztartások nettó megtakarítása (a GDP %-ában) 5,2 5,9 7,5 4,9
Vállalatok nettó megtakarítása (a GDP %-ában) 3,0 0,4 1,2 0,7
Reálkereset (előző év=100) 103,1 103,2 103,3 101,6
Foglalkoztatottak száma – munkaerő-felmérés szerint, évi átlag (ezer fő) 3 892,8 4 101,8 4 200 4 250
Munkanélküliség rátája, évi átlag 10,2 7,7 7,0 6,2
Kivitel (folyó áron, euróban) 101,7 104,0 107,5 106,0
Behozatal (folyó áron, euróban) 102,0 104,7 106,1 104,7
Külkereskedelmi mérleg egyenlege, millió euró 6 555 6 274 7 683 9 225
Folyó fizetési mérleg egyenlege, millió euró 4 037 2 356 4 400 4 800
Külső finanszírozási képesség a GDP %-ában 7,6 6,1 7,6 7,5
Államháztartás egyenlege a GDP %-ában (ESA 2010) -2,4 -1,9 -2,6 -2,4
Államadósság a GDP %-ában 77,3 76,9 76,1 75,3
Infláció, éves átlag (%) 1,7 -0,2 0,2 2,4
Infláció, év végén (%) 0,4 -0,9 2,0 2,9
Jegybanki irányadó kamat, év végén (%) 3,00 2,10 1,35 2,0
3 hónapos állampapír hozama, év végén (%) 2,9 1,4 1,2 1,9
Forint/euró árfolyama, év végén 296,9 315 313 312
Forint/dollár árfolyama, év végén 215,7 259 285 274
Ipari termelés (előző év=100) 101,1 107,7 106,5 106,5
Építőipari termelés (előző év=100) 108,5 116,9 105,5 103,5
Mezőgazdasági termelés (előző év=100) 113,1 109,6 95,5 102,5
Nominális GDP, milliárd forint 29 846 31 864 33 266 34 796
 

* Pénzügykutató Zrt. prognózis
 
A prognózis elkészítésében részt vett: Antalóczy Katalin, Herczog László, Mohácsi Kálmán, Neményi Judit, Petschnig Mária Zita, Várhegyi Éva, Voszka Éva.
Szerkesztette: Várhegyi Éva