Pénzügykutatós Napok Esztergom 2017-10-20

Surányi György előadása
Pénzügykutatós Napok Esztergom 2017-10-20
Lengyel László:
Szokás szerint felkérem Surányi Györgyöt, hogy tartsa meg előadását.
Surányi György:
Ezúttal a korábbiaktól eltérően próbálom megközelíteni az elmúlt időszak gazdasági folyamatait. Kevésbé szisztematikusan beszélek majd arról, hogy mi van a világban és Magyarországon, noha természetesen ezt is bőségesen érintem. Három részre bontottam a mai bevezetőmet.
Az első rész egy tegnap tartott előadásomhoz kötődik. Ebben a Kelet-Közép-Európa-i országok rendszerváltozás óta mérhető teljesítményét igyekszem összevetni a vágyakkal, álmokkal. A második részben az általában kedvező világgazdasági folyamatokat veszélyeztető tényezőket emelem ki. Végül hazatérek Magyarországra és a mi helyzetünket tekintem át.