02. A kutatás terepe

Annak érdekében, hogy a KKV-k tevékenységének nemzetköziesedéséről - különös tekintettel K+F és innovációs tevékenységük terén - árnyaltabb kép táruljon fel, a kutatás három gazdasági ágazatra koncentrál: két technológia-orientált, dinamikus fejlődést mutató feldolgozóipari ágazatra és egy tudásintenzív, erős technológiai kapcsolatokkal rendelkező szolgáltatási ágazatra. A három ágazat kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy azok egy-egy jellegzetes technológiai szintet, nemzetgazdasági tevékenységet képviseljenek. A technológiai útfüggőségnek megfelelően ezek a kiválasztott ágazatok az előzetes ismereteink szerint előrébb járnak a nemzetköziesedésben, mint más, a versenykényszernek kevésbé kitett területek. Ugyanakkor az is fontos szempont volt, hogy a kiválasztott ágazatok számos lényeges tulajdonságukban különbözzenek egymástól (pl. technológiai színvonal, termék/szolgáltatás orientáció), s megfelelően árnyalt képet biztosítsanak a KKV-k K+F és innovációs tevékenységének nemzetköziesedéséről. A kiválasztott ágazatok:
  1. Biotechnológia (TEÁOR osztályozásban önállóan nem létezik, de ide tartozik, pl. 7211-biotechnológiai K+F, 2441-gyógyszeralapanyag-gyártás);
  2. Orvosi műszerek gyártása (TEÁOR 33.1);
  3. Mérnöki tevékenység, tanácsadás és műszaki vizsgálat, elemzés (TEÁOR 7112 és 7120).