3. Mérnöki tevékenység, tanácsadás, műszaki vizsgálat

Magas hozzáadott értékük, komplex tudás-igényük, és a gazdaság egyéb területein létrehozott innovációt megalapozó jellegük miatt az innovációs rendszer fontos elemei a tudás- és technológiaintenzív szolgáltatási ágazatok. A mérnöki tevékenység, tanácsadás és a műszaki vizsgálat, elemzés tevékenységeknek erősek a technológiai kapcsolatai, s az ezen ágazatok által termelt hozzáadott érték jelentős. E tevékenységek nemzetköziesedése megelőzi más területekét, aminek az is oka, hogy a szolgáltatás-innovációk esetében meghatározó szerepet játszanak a külső kapcsolatok. (Koschatzky, 1999.) Az ágazatok vállalkozásai jelentős dinamizmust és kreativitást képesek felmutatni, ami megjelenik a szektor nemzetközi termékforgalmi aktivitásában is.
A két vizsgálandó szolgáltatási alágazatban a kevesebb mint 250 főt foglalkoztató vállalkozások alkotják a döntő többséget (99%) a csoporton belül a mikro-vállalkozások aránya a meghatározó.
Noha a szolgáltatási szektorok, így az általunk vizsgálandó két alágazat is egyre fontosabb szerepet játszik a hazai gazdaság versenyképessége és a növekedése előmozdításában, statisztikai felmérésük számos nehézséggel párosul. A tervezett kutatás amellett, hogy hozzájárul ezen ágazatoknak a gazdaságban és az innovációs rendszerben játszott szerepének jobb megismeréséhez, elősegíti K+F és innovációs folyamatainak, a nemzetköziesedésnek az ágazat számára betöltött jelentőségének leírását is.