04. Események

A tervezett kutatás kiemelten fontos feladatai között kezeli a kutatási eredményeknek az érintettekhez való eljuttatását, és a velük való interakciót, az információcsere előmozdítását. Mindezek megvalósítását szolgálja egy mini konferencia-sorozat szervezése is.

Az első munkaértekezletre 2009. december 11-én jerült sor, ahol az IKU társ-szervezője a SZTE GTK kara és az MTA Szegedi Területi Bizottsága voltak. A helyi környezet potenciális igényeinek megfelelően a biotechnológiai KKV-k helyzetével kapcsolatos kérdéseket vitattunk meg a KKVENT_08 projekt biotechnológiai KKV-k nemzetköziesedésével kapcsolatos eredményei alapján.

A második munkaértekezletre 2010. január 28-án került sor Pécsett az IKU mellett a PTE KTK kara, és az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának társrendezésében. A témája 'Kis- és középvállalkozások válaszúton: versenyképesség, innováció, nemzetköziesedés'. Ezen a KKVENT_8 projekt orvosi műszergyártással kapcsolatos eredményeit vitattuk meg a helyi szövetségek, kamarák és kutatók részvételével.

A harmadik munkaértekezletre 2010. szeptember 15-én került sor. Ennek helyszíne Budapest volt. Témája: a kis- és középvállalkzások KFI hálózatosodása, és a szolgáltatási innovációk jellegzetességei a KFI nemzetköziesedése szempontjából. Ez a munkaértekezlet foglalkozott a mérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat ágazatáról szerzett tapasztalatok megvitatásával.

A záró munkaértekezlet 2010. november 24-én Tatabányán került megrendezésre.

2011. november 30-án az IKU Innovációs Kutatóközpont
(Pénzügykutató Zrt) azokról a kutatási eredményekről tartott
sajtótájékoztatót, amelyek a hazai tudásigényes ágazatokban működő innovatív és nem innovatív kis- és középvállalkozások (KKV-k) nemzetköziesedését vizsgálták.

2011. december 5-én a KKVENT projekt eredményeiről a Klub Rádióban beszélt Inzelt Annamária kutatásvezető.