Articles, Book chapters

2011

?The Role of R&D Networks in Enhancing the Scientific and Technological Capabilities of Hungarian Enterprises, megjelenésre vár: Prometheus.

?Kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok működése az autóiparban: Eltérő szerkezet, hasonló hatás?? (Research, development and innovation networks in the automotive industry: different structure with same impact?), Vezetéstudomány XLII. évf., 2011/4 szám, pp. 19-37.

2010

?Regional University Knowledge Centres: in search for regional benefits? in Social Research, 2010. Vol. 20, Nr. 3, pp. 59-74.

?Mindenki másképp, de csinálja! A tudomány-, technológia- és az innovációpolitika statisztikai-elemzési bázisa? (Choos your own path but do it. The creation of a contemporary RDI information model for Hungary), (társszerző/co-authors: Inzelt, Annamária; Nyiri, Lajos; Varga, György), Európai Tükör, XV. évf. 1. szám, 2010. január, pp. 5-33.

2009

?Hálózatok az autóiparban: tanulás a kutatás-fejlesztés és innováció érdekében? (Networks in the automotive industry: learning for enhanced R&D and innovation), Külgazdaság. LIII: évfolyam, 2009/7-8, pp. 89-109.

2008

?Az Európai Unió K+F politikája? in Buzás, N. (szerk.) Kutatás-fejlesztés az Európai Unióban, JATEPress, Szeged, 2008, pp. 7-37.
?The R&D Policy of the European Union? in Buzás, N. (ed.) Research and Development in the European Union, JATEPress, Szeged, 2008, pp. 7-38.

?Strengthening and Upgrading Regional Knowledge Capabilities in Hungary? (társzerző/co-author: Inzelt Annamária) in W. L. Filho, M. Weresa (eds.) Fostering Innovation and Knowledge Transfer in European Regions, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2008. pp. 109-138.

2007

?Innováció a globalizálódó világban? (Innovation in a globalized world) (társszerző/co-author: Csapó Krisztián), in Vezetéstudomány, vol. XXXVIII. (2007), nr. 9, pp. 65-67.

?Egyetemek és vállalkozások átalakuló K+F kapcsolatai? Transforming university-industryR&D cooperation) in Külgazdaság, LI. évf. (2007) 3-4, pp. 39-50.

2005

Review Essay: A unique source of information on collaboration in Science and Public Policy, vol. 33 (2005), nr. 9, pp. 697-700.

?Magyarországi kutatás-fejlesztés az Unió mércéjéhez mérten? (Hungarian R&D in the light of EU benchmarking indicators), (társszerző/co-author: Inzelt Annamária), in Európai Tükör, 2005 február, vol. X, nr.2, pp. 39-71.

2004

Könyvismertetés: Dogan, M.: Elite Configurations at the Apex of Power (Book review), in Szociológiai Szemle, vol. 14, 2004/3, pp. 145-152.

2003

?Félúton a tudásalapú gazdaság felé? (Halfway towards a knowledge-based economy) (társszerzők/co-authors: Inzelt Annamária, Forgács Irén) in Információs társadalom Vol. 3, nr. 1, pp. 47-67, Budapest, 2003.

2002

CIPRE Mentor Seminar for STI Policymakers and Admininstrators, (Conference report) Acta Oeconomica, Vol. 52 (2) pp. 262-264, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.

Report for UNESCO on the CIPRE Mentor Seminar for STI Policymakers and Administrators www.cipre.org/mentor.html (2002), www.unesco.org/pao/events/events.htm (2002)

IKU Publikációk: